Oferta

Posiadamy najnowocześniejszy w regionie węzeł betoniarski firmy ZREMB o wydajności 70 m3 na godz. Procesy produkcyjne sterowane są programem komputerowym co umożliwia produkcję produktów o najwyższych parametrach, a tym samym najwyższej klasy. Nasze produkty wytwarzamy z surowców renomowanych firm.

Firma zajmuje się również sprzedażą oraz transportem cementu.

1. Beton towarowy

 • Beton C8/10 (B10)
 • Beton C12/15 (B15)
 • Beton C16/20 (B20)
 • Beton C20/25 (B25)
 • Beton C25/30 (B30)
 • Beton C30/37 (B37)
 • Beton C35/45 (B45)
 • Beton C40/50 (B50)
 • Beton C45/55 (B55)
 • Beton C50/60 (B60)

2. Beton drogowo-mostowy

3. Zaprawy cementowo-piaskowe

4. Zaprawy stabilizujące

5. Podsypki cementowo-piaskowe

6. Styrobeton

 • Przykłady stosowania: nienośna izolacja, wypełniacz pionowych i poziomych konstrukcji, docieplenie ścian pionowych, pochyła warstwa izolacyjna tarasów, balkonów i płaskich dachów, izolacja zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacji, izolacja głębionych szybów
 • Zalety: 12 x lżejszy od betonu, szybko twardnieje, 30 x lepsze zdolności izolacji ciepła w porównaniu z betonem, wysoka elastyczność, odporny przeciw gryzoniom i pleśni, higienicznie nieszkodliwy - odpowiedni do wnętrz, ekologiczny... i wiele innych zalet.

Klasy ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych według EN 206-1

Oznaczenie klasy
Opis środowiska
Przykłady występowania klas ekspozycji
1. Brak zagrożenia korozją i agresją chemiczną
 • X0
 • Dotyczy betonu niezbrojonego i nie zawierającego wbudowanych elementów metalowych. Wszystkie środowiska z wyjątkiem występowania zamrażania/rozmrażania. W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających wbudowane elementy metalowe: bardzo suche.
 • Beton wewnątrz budynków o bardzo niskiej wilgotności powietrza
2. Korozja spowodowana karbonatyzacją
 • XC1
 • Suche lub stale mokre
 • Beton we wnętrzach o niskiej wilgotności powietrza lub stale zanurzony w wodzie
 • XC2
 • Mokre, sporadycznie suche
 • Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą. Wiele fundamentów
 • XC3
 • Umiarkowanie wilgotne
 • Beton wewnątrz budynków o umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza Beton na zewnątrz osłonięty przed deszczem
 • XC4
 • Cyklicznie mokre i suche
 • Powierzchnie betonu narażone na kontakt z wodą, ale nie jak w klasie ekspozycj XC2
3. Korozja spowodowana chlorkami
 • XD1
 • Umiarkowanie wilgotne
 • Powierzchnie betonu narażone na działanie chlorków z powietrza
 • XD2
 • Mokre, sporadycznie suche
 • Baseny pływackie Beton narażony na działanie wody przemysłowej zawierającej chlorki
 • XC2
 • Mokre, sporadycznie suche
 • Powierzchnie betonu narażone na długotrwały kontakt z wodą. Wiele fundamentów
 • XD3
 • Cyklicznie mokre i suche
 • Elementy mostów narażone na działanie rozpylonych cieczy zawierających chlorki, nawierzchnie dróg, płyty parkingow
4. Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej
 • XS1
 • Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morksą
 • Konstrukcje zlokalizowane na wybrzeżu lub w jego pobliżu
 • XS2
 • Stałe zanurzenie
 • Element budowli morskich
 • XS3
 • Strefy wpływów, rozbryzgów i aerozoli
 • Elementy budowli morskich
5. Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania
 • XF1
 • Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających
 • Pionowe powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
 • XF2
 • Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi
 • Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych narażonych na zamarzanie i działanie z powietrza środków odladzających
 • XF3
 • Silnie nasycone wodą bez środków odladzających
 • Poziome powierzchnie betonowe narażone na deszcz i zamarzanie
 • XF4
 • Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską
 • Płyty dróg i mostów narażone na działanie środków odladzających. Powierzchnie betonowe narażone bezpośrednio na opryskiwanie środkami odladzającymi i na zamarzanie. Strefy narażone na ochlapywanie i zamarzanie w konstrukcjach morskich.
6. Agresja chemiczna
 • XA1
 • Środowisko chemiczne mało agresywne zgodnie z Tablicą 2 EN 206-1
 • Naturalne grunty i woda gruntowae
 • XA2
 • Środowisko chemiczne średnio agresywne zgodnie z Tablicą 2 EN 206-1
 • Naturalne grunty i woda gruntowa
 • XA3
 • Środowisko chemiczne silnie agresywne zgodnie z Tablicą 2 EN 206-1
 • Naturalne grunty i woda gruntowa

Jakość naszych produktów jest dla nas najważniejsza!